Доброзичливість,
оперативність,
професіоналізм
ДЛЯ ВАС!
НТЦ СТАНКОСЕРТ
Сертификация систем менеджмента
Сертификация продукции
Оценка соответствия и Технические регламенты
  Презумпція відповідності
  Консультаційно-методичний центр
  Технічні регламенти НТЦ СТАНКОСЕРТ
  Реєстр Технічних регламентів
  Корисна інформація

Испытательный центр
Стандартизация
Солнечная энергетика
Энергоаудит
Прочее
Объявления     

Декларация

Презумпция соответствия

Презумпция соответствия - предположение, что соответствие продукции стандартам, включенным в перечень национальных стандартов, добровольное применение которых может восприниматься как доказательство соответствия продукции существенным требованиям Технического регламента, свидетельствует о соответствии такой продукции основным требованиям безопасности и охраны здоровья, установленным Техническим регламентом, если не доказано иное.

Подтверждение соответствия продукции требованиям стандартов осуществляется путем испытаний продукции в аккредитованной лаборатории, например в Испытательном центре ГП «НТЦ "СТАНКОСЕРТ".

Гармонизированные стандарты

Выполнение требований гармонизированных стандартов является наиболее простым способом подтверждения соответствия оборудования требованиям Технических регламентов.

Перечни национальных стандартов, добровольное применение которых может восприниматься как доказательство соответствия продукции существенным требованиям Технических регламентов

Технічний регламент безпеки машин

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Технічний регламент з електромагнітно ї сумісності обладнання

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент безпеки посудин високого тиску

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі

Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників

Технічний регламент безпеки іграшок

Технічний регламент засобів індивідуального захисту

Технічний регламент ліфтів

Технічний регламент морського обладнання

Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування

Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

Технічний регламент щодо медичних виробів

Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують

Технічний регламент щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

Технічний регламент мийних засобів

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів

Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання

Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів

Технічний регламент щодо піротехнічних виробів

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

 


 
Інформація для контактів:,
Загальні телефони, факс: +38 (048) 7258097, 7258197, 7255996, 7223947
Почтова адреса: 65011, пров. Онілової, 16, м. Одеса, ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ"