Доброзичливість,
оперативність,
професіоналізм
ДЛЯ ВАС!
НТЦ СТАНКОСЕРТ
Сертификация систем менеджмента
Сертификация продукции
Оценка соответствия и Технические регламенты
Испытательный центр
Стандартизация
Солнечная энергетика
Энергоаудит
Прочее
Объявления     

Документ без имени

Аналіз невідповідностей вимогам діючих стандартів,
виявлених при сертифікаційних випробуваннях
устаткування в період 1999–2003 років

Науково-технічним центром «СТАНКОСЕРТ» проведений аналіз результатів сертифікаційних випробувань устаткування виробленого в Україні і увезеного в Україну за період 1999 – 2003 рік.

Проведений аналіз показує, що в 2003 році була сертифіковано така ж кількість устаткування як і в 2001 році. Знизилася кількість сертифікованого устаткування вітчизняних виробників, а так само завезеного з Росії. У той же час збільшилася кількість устаткування, що було завезено з Італії, Іспанії, Китаю, Кореї, Фінляндії і Чеської республіки. На колишньому високому рівні залишається кількість сертифікованого устаткування завезеного з Німеччини.

У 2003 році значно збільшилася кількість устаткування що ввезене з Росії яке вже має російські сертифікати, і, відповідно зменшилася кількість робіт із сертифікації російського устаткування, при тому що збільшилась кількість виданих “Визнань” Російських сертифікатів.

Кількість устаткування сертифікованого в 1999-2003 роках

Країна 1999 2000 2001 2002 2003 Зміна 2002/2003 рік

Всього устат-кування

У про-цент-ному відношенні Всього устат-кування У про-цент-ному відношенні Всього устат-кування У про-цент-ному відношенні Всього устат-кування У про-цент-ному відношенні Всього устат-кування У процент-ному відношенні Кількість
1. Австрія 5 2.10% 56 8.03% 30 16.38% 34 4.07% 7 0.96% -27
2. Бєларусь 3 1.30% 8 1.15% 2 0.14% 14 1.68% 3 0.41% -11
3. Бельгія 9 3.80% 18 2.58% 15 1.02% 37 4.43% 2 0.27% -35
4. Болгарія 3 1.30% - - - - - - 1 0.14% 1
5. Велико-британія - - - - 2 0.14% 2 0.24% 1 0.14% -1
6. Угорщина - - - - - - - - 6 0.82% 6
7. Німеччина 50 21.30% 107 15.35% 21 1.43% 122 14.61% 74 10.15% -48
8. Греція 2 0.90% 10 1.43% 3 0.20% - - 1 0.14% 1
9. Данія 1 0.40% - - - - - - 5 0.69% 5
10. Ізраїль - - 5 0.72% - - - - - - -
11. Індія - - - - - - - - 1 0.14% 1
12. Іспанія 4 1.70% - - - - - - 14 1.92% 14
13. Італія 43 18.30% 68 9.76% 93 42.90% 62 7.43% 141 19.34% 79
14. Казахстан - - 2 0.29% - - 2 0.24% - - -2
15. Китай - - - - 30 2.04% - - 19 2.61% 19
16. Корея - - - - - - - - 16 2.19% 16
17. Литва - - 20 2.87% - - - - 5 0.69% 5
18. Молдова - - 2 0.29% 1 0.07% 2 0.24% 7 0.96% 5
19. Нідерланди - - - - - - - - 5 0.69% 5
20. Польща 12 5.10% 42 6.03% 6 0.41% 44 5.27% 36 4.94% -8
21. Португалія 1 0.40% - - - - - - - - -
22. Росія 11 4.70% 59 8.46% 3 0.20% 46 5.51% 5 0.69% -41
23. Словаччина 4 1.70% 17 2.44% - - - - 2 0.27% 2
24. Словенія 6 2.60% - - - - 21 2.51% 11 1.51% -10
25. США - - 1 0.14% 1 0.07% - - 2 0.27% 2
26. Тайвань - - - - 2 0.14% - - 4 0.55% 4
27. Туреччина 6 2.60% 14 2.01% 7 0.48% 16 1.92% 21 2.88% 5
28. Україна 62 26.40% 257 36.87% 348 23.66% 404 48.38% 196 26.89% -208
29. Фінляндія 1 0.40% 1 0.14% 54 3.67% 5 0.60% 49 6.72% 44
30. Франція 5 2.10% 5 0.72% - - 8 0.96% 11 1.51% 3
31. Хорватія - - - - 1 0.07% - - - - -
32. Чехія 3 1.30% 3 0.43% 77 5.23% 13 1.56% 76 10.43% 63
33. Швей-царія 2 0.90% 2 0.29% 25 1.70% 3 0.36% 6 0.82% 3
34. Швеція 2 0.90% - - - - - - 1 0.14% 1
35. Японія - - - - 1 0.07% - - 1 0.14% 1
РАЗОМ 235 100.00% 697 100.00% 722 100.00% 835 1 729 100.0% -106

У порівнянні з роками що минули, збільшилась кількість країн з яких до України надходить обладнання. Так у 2003 році НТЦ “СТАНКОСЕРТ” уперше сертифікував верстати з Болгарії, Угорщини, Індії, Кореї та Нідерландів.

Найбільша кількість невідповідностей вимогам стандартів по безпеці приходиться на устаткування, що надходить, як і в минулі роки, з Туреччини, Німеччини, Росії та Бельгії.

Таблиця невідповідностей, виявлених при сертифікаційних випробуваннях у 1999 – 2003 роках

Країна Кількість виявлених невідповідностей Виявлено невідповідностей на одиницю устаткування Всього устаткування
1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
1. Австрія 7 5 0 3 - 38078 0.09 0 0.09 - 5 56 30 34 7
2. Бєларусь 10 2 2 5 - 12114 0.25 1 0.36 - 3 8 2 14 3
3. Бельгія 11 5 18 15 23 44562 0.28 38018 0.41 18568 9 18 15 37 2
4. Болгарія - - - - - - - - - - 3 - - - 1
5. Велико-британія - - 10 - - - - 5 0 - - - 2 2 1
6. Угорщина - - - - - - - - - - - - - - -
7. Німеччина 142 51 14 64 58 30713 0.48 0.67 0.52 24716 50 107 21 122 6
8. Греція 3 3 0 2 - 38108 0.3 0 - - 2 10 3 - 74
9. Данія 2 - - - - 2 - - - - 1 - - - 1
10. Ізраїль - - - - - - - - - - - 5 - - 5
11. Індія - - - - - - - - - - - - - - -
12. Іспанія 37 - - - - 45901 - - - - 4 - - - 1
13. Італія 38 13 8 25 1 0.88 0.19 0.01 0.4 0.07 43 68 93 62 14
14. Казахстан - - - - - - - - 0 - - 2 - 2 141
15. Китай - - 0 - - - - 0 - - - - 30 - -
16. Корея - - - - 15 - - - - 0.79 - - - - 19
17. Литва - 9 - - - - 0.45 - - - - 20 - - 16
18. Молдова - 2 0 - 8 - 1 0 0 21916 - 2 1 2 5
19. Нідерланди - - - - - - - - - - - - - - -
20. Польща 13 6 8 9 7 38200 0.14 12055 0.2 1.00 12 42 6 44 7
21. Португалія - - - - - - - - - - 1 - - - 5
22. Росія 52 18 0 24 - 26755 0.31 0 0.52 - 11 59 3 46 36
23. Словаччина 11 4 - 5 - 27426 0.24 - 0.24 - 4 17 - 21 -
24. Словенія 7 - - - - 42736 - - - - 6 - - - 5
25. США - - 0 - - - - 0 - - - 1 1 - 2
26. Тайвань - - 0 - - - - 0 - - - - 2 - 11
27. Туреччина 48 3 0 36 23 8 0.21 0 45689 18568 6 14 7 16 2
28. Україна 102 50 241 104 211 23743 0.19 0.69 0.26 52.75 62 257 348 404 4
29. Фінляндія 5 - 0 3 - 5 - 0 0.6 - 1 1 54 5 21
30. Франція 7 - 3 2 - 38078 - - 0.25 - 5 5 - 8 196
31. Хорватія - - 0 - - - - 0 - - - - 1 - 49
32. Чехія 1 - 1 - 6 0.33 - 0.01 0 0.55 3 3 77 13 11
33. Швейцарія - - 0 - - - - 0 - - 2 2 25 - -
34. Швеція 3 - - - - 38108 - - 0 - 2 - - 3 76
35. Японія - - 0 - - - - 0 - - - - 1 - 6
РАЗОМ 499 171 305 297 352 38323 0.23 0.21 0.36 0.48 235 697 722 835 727

Найбільша кількість невідповідностей вимог безпеки, недотримання яких являє пряму загрозу для життя і здоров'я обслуговуючого персоналу виявлено при сертифікації устаткування що ввозиться з Німеччини. У порівнянні з попереднім періодом, кількість таких невідповідностей на одиницю устаткування дещо зменшилась.

Таблиця кількості невідповідностей, що представляють пряму погрозу для життя, виявлених при сертифікаційних випробуваннях у 1999–2003 роках

Країна Кількість невідповідностей що представляють пряму загрозу для життя Кількість невідповідностей травмування, що представляють пряму загрозу, людини Кількість невідповідностей поразки, що представляють пряму загрозу, електричним струмом
99 0 1 2 3 99 0 1 2 3 99 0 1 2 3
1. Австрія 1 2 - 2 - - 1 - 1 - 1 1 - 1 -
2. Бєларусь 3 9 1 6 - - 6 1 3 - 3 3 - 3 -
3. Бельгія - 15 - 8 5 - 8 13 4 12 - 7 5 4 6
4. Болгарія - - - - 1 - - - - 2 - - - - 1
5. Велико-британія - - - - - - - 5 - - - - 5 - -
6. Угорщина - - - - 1 - - - - 3 - - - - 2
7. Німеччина 13 72 - 43 36 7 21 9 14 13 6 51 4 29 15
8. Греція - 9 - 5 - - 1 - 1 - - 8 - 4 -
9. Данія - - - - - - - - - - - - - - -
10.   Ізраїль - 4 - 2 - - 1 - 1 - - 3 - 2 -
11.   Індія - - - - - - - - - 1 - - - - -
12.   Іспанія 6 - - 3 - 2 - - 1 - 4 - - 2 -
13.   Італія - 39 1 20 - - 14 3 7 1 - 25 3 13 -
14.   Казахстан - - - - - - - - - - - - - - -
15.   Китай - - - - - - - - - - - - - - -
16.   Корея - - - - 3 - - - - 11 - - - - 2
17.   Литва - 17 - 9 - - 6 - 3 - - 11 - 6 -
18.   Молдова - 2 - 1 1 - 1 - 1 5 - 1 - 1 3
19.   Нідерланди - - - - - - - - - 1 - - - - 3
20.   Польща 3 19 2 11 2 1 10 4 6 4 2 9 2 6 2
21.   Португалія - - - - - - - - - - - - - - -
22.   Росія 11 23 - 17 12 4 9 - 7 8 7 14 - 11 16
23.   Словаччина - 5 - 3 - - 5 - 3 - 2 - - 1 -
24.   Словенія 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - -
25.   США - - - - - - - - - - - - - - -
26.   Тайвань - - - - - - - - - - - - - - -
27.   Туреччина 13 6 - 10 - 7 4 - 6 8 6 2 - 4 5
28.   Україна 7 95 26 51 23 4 19 78 12 13 3 76 131 40 61
29.   Фінляндія - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
30.   Франція 3 - - 2 - 2 - - 1 - 1 - - 1 -
31.   Хорватія - - - - - - - - - - - - - - -
32.   Чехія 1 - - 1 1 - - 1 - 3 1 - 2 1 1
33.   Швейцарія - - - - - - - - - - - - - - -
34.   Швеція - - - - - - - - - - - - - - -
35.   Японія - - - - - - - - - - - - - - -
РАЗОМ 62 317 30 195 85 28 106 114 72 85 38 211 152 130 117

 


 
Інформація для контактів:,
Загальні телефони, факс: +38 (048) 7258097, 7258197, 7255996, 7223947
Почтова адреса: 65011, пров. Онілової, 16, м. Одеса, ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ"