Доброзичливість,
оперативність,
професіоналізм
ДЛЯ ВАС!
НТЦ СТАНКОСЕРТ
Сертификация систем менеджмента
Сертификация продукции
Оценка соответствия и Технические регламенты
Испытательный центр
Стандартизация
Солнечная энергетика
Энергоаудит
Прочее
Объявления     

Зведений перелік невідповідностей вимогам стандартів по безпеці, виявлених у ході сертифікаційних випробувань НТЦ «СТАНКОСЕРТ» за період 1997-2003 рік

Найменування контрольованого параметра 1997 1999 2000 2001 2002 2003 Коментарі
Блокування огороджень небезпечних зон 28 2 15 6 11 3 Відсутність блокувань огороджень небезпечних зон являє пряму загрозу травматизму.
Захист обслуговуючого персоналу захисними огородженнями. 23 4 15 4 10 7 З устаткування, що було в експлуатації, найчастіше знімаються передбачені розроблювачами захисні огородження. Робота на устаткуванні без необхідних захисних огороджень украй небезпечна.
Відсутність органа керування "Аварійна зупинка". 19 2 15 4 8 4 Не дотримання цієї вимоги може привести до безпосередньої небезпеки при виникненні небезпечної ситуації.
Шум. 18 19 51 0 18 2 Перевищення припустимого рівня шуму приводить до професійних захворювань.
Опір кола захисту. 18 3 1 0 5 2 Перевищення припустимого значення може привести в безпосередній небезпеці поразки електричним струмом
Нульовий захист (захист верстата від включення після короткочасного відключення живлення) 16 0 7 0 5 1 Непередбачене включення верстата при заміні інструмента, чи налагодженню обслуговуванні являє пряму загрозу травматизму.
Надійність з'єднань у ланцюзі захисту. 16 1 16 1 7 2 Ненадійне з'єднання в ланцюзі захисту може бути порушене при експлуатації устаткування.
Ступінь захисту електроустаткування, пультів керування, електрошкафів. 15 1 15 7 8 13 Порушення цієї вимоги може привести до безпосередньої небезпеки поразки електричним струмом при роботі на устаткуванні.
Правильність підключення устаткування до мережі живлення і до кола захисту. 14 10 66 12 22 9 Неправильне підключення устаткування до мережі живлення і до кола захисту становить пряму небезпеку поразки електричним струмом.
Наявність вступного вимикача. 13 1 12 0 5 3 Відсутність вступного вимикача створює підвищену небезпеку поразки електричним струмом при ремонті й обслуговуванні устаткування.
Підключення кришок пультів керування і дверцят електрошкафів до кола захисту. 12 2 11 2 6 5 Пульти керування, дверцята електрошкафів, на яких розташовані органи керування устаткуванням, звичайно, кріпляться до устаткування через гумові прокладки, що ущільнюють. Закріплена в такий спосіб кришка не підключена до кола захисту. Така кришка може стать джерелом підвищеної небезпеки.
Позначення на манометрах максимально і мінімально припустимого значення тиску робочої чи рідини повітря. 11 7 23 20 13 16 Указівка безпосередня на манометрі припустимого значення тиску в гідро- і пневмосистемі дозволяє робітнику оперативно контролювати роботу устаткування щоб уникнути перевищення тиску в гідросистемах вище припустимого рівня. При використанні пневматики для затиску заготовки необхідно контролювати мінімально припустимий рівень. Не правильна оцінка тиску в системі може привести до аварійної ситуації.
Підключення до кола захисту корпусів електродвигунів, трансформаторів і інших аналогічних пристроїв. 11 2 37 11 13 15 Відсутність підключення до кола захисту електродвигунів, трансформаторів і т.п. може привести до небезпеки поразки електричним струмом.
Захист електроустаткування від перевантаження і короткого замикання. 8 3 2 4 4 1 У випадку перевантаження електродвигуна, захист повинний автоматично відключати електродвигун щоб уникнути його перегріву і загоряння
Захист від випадкового зіткнення зі струмоведучими частинами. 7 1 5 2 3 0 Незакриті чи недостатньо закриті струмоведучі частини устаткування є джерелами безпосередньої небезпеки для працюючого на устаткуванні
Пил на робочому місці 7 6 1 1 3 0 Перевищення рівня пилу на робочому місці приводить до професійних захворювань.
Виконання рознімань переносного устаткування. 6 0 4 0 2 0 Непідключений провід кола захисту, ненадійно затиснуті проводи силових кіл можуть привести до небезпеки поразки електричним струмом.
Наявність пристрою контролю за ізоляцією. 5 4 3 2 3 0 Пробій ізоляції кола керування може привести до неправильного спрацьовування пристроїв устаткування.
Захист оператора від можливого защемлення рухливими елементами устаткування. 5 0 3 0 2 0 Порушення цієї вимоги являє пряму загрозу травматизму.
Упори крайніх положень елементів устаткування, що переміщаються. 5 0 1 1 2 1 Відсутність упорів крайніх положень елементів устаткування, таких как задня бабка токарського верстата, свердлильна голівка і т.п. може привести до їх сходу з напрямних і падінню.
Захист кіл керування від непередбаченого замикання "на землю". 4 0 7 0 2 2 Схема електроустаткування повинна бути виконана таким чином, щоб при обриві якого-небудь проводу кола чи керування замиканні його "на землю" виключалося випадкове включення яких-небудь функцій чи устаткування створювалася ситуація, коли устаткування не може бути зупинено.
Відсутність клеми для підключення кола захисту. 4 1 8 0 3 0 Непідключене до кола захисту устаткування становить безпосередню небезпеку поразки електричним струмом.
Час гальмування устаткування при виникненні аварійної ситуації. 4 2 0 0 1 0 Припустимий час зупинки устаткування, якщо інструмент закритий знімним огородженням, не повинне перевищувати 6 с. Великі інерційні маси обертових деталей устаткування можуть становити небезпеку навіть після вимикання устаткування
Автоматичне утримання заготовки в процесі обробки. 4 0 0 0 1 0 Відсутність відповідних пристроїв приводить до зсувів деталі в процесі обробки і, як наслідок, до заклинювання, руйнуванню інструмента, викиду деталі, при цьому створюється аварійна ситуація, що приводить до травм.
Міцність огороджень. 4 0 1 1 1 0 У випадку руйнування шліфувального кола під час роботи верстата, огородження повинне захистити працюючого від осколків, що відлітають. У зв'язку з тим, що швидкість обертання шліфувального кола може досягати 35 м/с, міцність огородження повинна витримувати досить великі навантаження, що виникають при розриві кола
Розташування інструмента щодо столу і деталі. 3 0 0 0 1 0 Недотримання зазорів між інструментом і підставкою у верстатах, у яких не передбачений затиск заготовки (точило, стрічкопильні верстати і т.п.) може привести до заклинювання інструмента его чи розриву іншим аварійним ситуаціям.
Захист огородженням інструмента, що ріже. 3 1 0 0 1 1 Відкриті ділянки обертового інструмента є джерелами підвищеної небезпеки.
Міцність і цілісність ізоляції проводів. 3 0 4 1 2 3 Порушення міцності і цілісності ізоляції являє пряму загрозу поразки електричним струмом.
Виконання розклинюючих ножів на деревообробних верстатах. 2 0 2 0 1 0 Деревообробні верстати з дисковими пилками повинні бути оснащені розклинюючими ножами, розташованими за інструментом. Товщина розклинюючого ножа повинна бути на 0.5 мм більше ширини пропила. Недотримання цієї вимоги може привести до заклинювання інструмента при обробці сирих пиломатеріалів, його перегріву і поломці
Виконання завіс у деревообробних верстатах. 2 0 0 0 0 2 На подовжньо розпилювальних верстатах інструмент обертається убік, протилежну подачі матеріалу. Щоб уникнути викидання заготовки убік оператора, на таких верстатах повинні встановлюватися спеціальні завіси, виконувані у виді вільно підвішених металевих пластин, що клинять заготовку при її зворотному русі
Ступінь захисту пультів керування й органів керування. 2 1 0 1 1 0 Виконання кнопок керування рукояток і т.п. повинне виключати можливість поразки електричним струмом
Безпечна відстань від частин, що рухаються, до огороджень. 1 0 0 0 0 0 Огородження небезпечної зони не завжди може бути ефективним. Крім його наявності приймається в увагу його конструктивне виконання (суцільне чи огородження не суцільне), а так само відстань до елементів устаткування, що рухаються.
Забезпечення протипожежної безпеки. 1 0 0 0 0 0 Скупчення деревного пилу, використання для змащення інструмента легких-займистих рідин і т.п. представляє пряму пожежну небезпеку.
Розташування пульта керування в безпечній зоні. 1 0 0 0 0 0 Комбіновані верстати, у деяких випадках, мають один пульт керування, що може знаходитися в небезпечній зоні при зміні робочого місця.
Посібник з експлуатації. 77 13 49 29 35 74 Відсутність зрозумілого користувачу посібника з експлуатації (переведеного на українську мову), а також відсутність у ньому правил безпечної роботи й обслуговування устаткування може стать причиною небезпечних (аварійних) ситуацій.
Спеціальні вимоги до конкретних типів устаткування. 29 1 1 0 6 3 Кожен тип устаткування може мати спеціальні вимоги безпеки, що відносяться тільки до цього типу устаткування, наприклад: наявність визначених типів блокувань, конструктивне виконання захисних огороджень, припустимі режими роботи і т.п.
Позначення небезпечних зон жовтим сигнальним кольором 54 14 26 21 24 9 Знімні й огородження, що відкриваються, закриваючі зони підвищеної небезпеки, повинні відрізняться від інших елементів конструкції. Ця міра безпеки сприяє запобіганню виникнення небезпечних ситуацій
Позначення знаками небезпечних зон, закритих огородженнями, що відкриваються 44 27 63 21 32 19 На огородженнях, що закривають небезпечну зону, доступ у який дозволений тільки кваліфікованому персоналу під час налагодження устаткування, повинний стояти попереджуючий знак небезпеки
Позначення проводів кола захисту. 38 2 4 1 11 5 Правильне позначення проводів кола захисту знижує імовірність их неправильного підключення.
Позначення напрямку обертання інструмента, деталі 35 7 17 5 13 5 Під час налагодження і підключення верстата необхідно однозначно визначати правильний напрямок обертання інструмента, у зв'язку з тим, що зворотне обертання шпинделя верстата може привести до самовідвернення інструмента, що обертається зі швидкістю 6000 хв -1 . При установці інструмента також необхідно правильно визначати напрямок його обертання, тому що неправильна його установка може привести до аварійних ситуацій
Підключення металорукавів до кола захисту. 32 4 19 15 14 7 При порушенні ізоляції проводів, не підключені до кола захисту металорукава становлять пряму небезпеку поразки електричним струмом.
Знак "Електрична небезпека" на кришках, що закривають електроустаткування. 27 13 63 19 26 13 Попереджуючий знак, у ряді випадків, може знизити імовірність помилкових дій робітника.
Позначення органів аварійної зупинки устаткування 26 6 1 1 7 5 Колірна гама органів аварійної зупинки прийнята єдиної для усіх видів устаткування як в Україні, так і в інших країнах. Біля цих органів керування не ставляться написи, що пояснюють, однак призначення повинно повинне бути зрозумілим всьому обслуговуючому персоналу
Позначення апаратів, проводів, затисків, клем. 23 9 12 2 10 12 При обслуговуванні устаткування, у якому не позначені апарати, проводи, затиски виникає імовірність помилкових дій наладчика, що може привести до виникнення небезпечної ситуації.
Позначення органів керування. 20 16 25 4 13 3 Відсутність зрозумілих користувачу чи знаків написів біля органів керування там, де їх призначення не очевидно, може стать причиною помилкових дій, таких як: прискорена подача деталі на інструмент, розжим заготовки під час обробки і т.п.
Позначення вступних клем. 15 1 6 0 5 1 Відсутність позначень на вступних клемах може привести в неправильному підключенню устаткування до кола живлення
Позначення положення вступного вимикача "Включене" і "Виключено". 15 0 20 1 7 0 Необхідно для виключення імовірності помилкових дій при роботі на устаткуванні.
Позначення напрямку обертання електродвигуна. 14 5 12 11 10 11 Виконання цієї вимоги важливо для правильної «фазировки» двигунів при підключенні верстата. Зворотний напрямок обертання двигуна може привести до виникнення небезпечної ситуації.
Закріплення проводів силових кіл і кіл живлення в захисних оболонках. 13 1 12 1 6 3 Незакріплені проводи в електрошафі створюють додаткові складності при обслуговуванні і ремонті устаткування.
Маркірування комплектного пристрою. 13 3 9 8 7 3 Устаткування, що надходить з-за кордону може бути розраховане на напругу відмінне від застосовуваного в Україні. Підключення верстата до мережі з невідповідними параметрами може привести до виникнення аварійної ситуації
Колірне позначення світлосигнальної апаратури. 13 1 4 0 4 1 "Звичне" позначення кнопок керування знижує імовірність неправильного керування верстатом
Розташування органів керування. 13 0 1 0 3 1 Розташування органа аварійної зупинки верстата у важкодоступному (незручному) місці ускладнює керування верстатом при виникненні аварійної ситуації. Вступної вимикач використовується для забезпечення безпеки, він повинний бути розташований таким чином, щоб його використання було зручним. У противному випадку, оператор не буде його використовувати, що може стать причиною небезпечних ситуацій
Позначення масельничок. 12 6 5 2 5 2 Фарбування масельничок необхідне для зручності їх перебування при проведенні планового обслуговування устаткування. Безпека роботи устаткування може гарантуватися тільки при його нормальній роботі. Перегрів і викрашування підшипників, заклинений шпиндель можуть стать джерелом небезпеки
Схема підключення устаткування до мережі. 12 4 8 3 7 4 У деяких країнах коло захисту і робоча нейтраль подаються на верстат одним проводом При такім підключенні устаткування у випадку обриву цього проводу, корпус верстата може виявитися під небезпечною напругою.
Конструктивне виконання вступного вимикача 11 2 19 10 9 3 При виконанні ремонтних і налагоджувальних робіт наладчик повинний мати можливість замкнути вступної вимикач у виключеному положенні щоб уникнути випадкового його включення
Наявність попереджуючих табличок на українській (російській) мові. 11 10 55 12 18 22 Дотримання цієї вимоги необхідно для виключення імовірності помилкових дій оператора при керуванні устаткуванням.
Проміжні з'єднання проводів. 11 1 2 0 3 6 З'єднання проводів без клемних затисків (з'єднання "скручуванням" мідних і алюмінієвих проводів) може привести до порушення електричного контакту в цих з'єднаннях через корозії проводи в місці скручування.
Наявність електросхеми устаткування. 10 1 16 0 6 7 Дотримання цієї вимоги необхідно для виключення імовірності помилкових дій робітника при налагодженні устаткування.
Сигнальне фарбування швидко переміщаються елементів устаткування, що висуваються. 10 1 1 0 2 1 Ця міра безпеки сприяє запобіганню виникнення небезпечних ситуацій
Гострі крайки в отворах, у яких прокладаються проводи силових кіл і кіл керування. 8 0 7 2 4 2 Вібрація, механічні навантаження на проводи, можуть привести до ушкодження ізоляції високовольтних силових кіл устаткування.
Конструктивне виконання кнопки аварійної зупинки устаткування. 8 1 0 4 3 1 Конструкція кнопки аварійної зупинки визначає можливість її використання в аварійних ситуаціях (можливість натискання долонею, відключення устаткування доти, поки кнопка не буде примусово повернута у вихідне положення і т.п.)
Виконання затиску для підключення проводу кола захисту. 7 1 7 3 4 1 Використання елементів кріплення устаткування для підключення кола захисту
Достатність засобів сигналізації на устаткуванні. 7 0 1 0 2 2 Відсутність сигналізації може стать причиною виникнення аварійних ситуацій.
Позначення затисків для підключення кола захисту. 6 10 25 15 11 1 У тому випадку, якщо затиски, призначені для підключення кола захисти не позначені, підвищується імовірність того, що вони не будуть підключені взагалі.
Розташування затисків кола захисту щодо затисків підключення живлення. 6 1 6 1 3 0 Провід кола зашиті, підводиться до устаткування, як правило, одним кабелем. Для зручності підключення устаткування до кола захисту цей затиск повинний розташовуватися рядом із клемами силових кіл.

 


 
Інформація для контактів:,
Загальні телефони, факс: +38 (048) 7258097, 7258197, 7255996, 7223947
Почтова адреса: 65011, пров. Онілової, 16, м. Одеса, ДП "НТЦ "СТАНКОСЕРТ"